مسابقه

آموزش اعداد منفی و چالش­های یادگیری دانش­ آموزان

محمد جواد نظری*، کارشناس ارشد آموزش ریاضی و دبیر ریاضی استان قم

آدرس اینترنتی:mj.nazary66@yahoo.com

 

 

چکيده - ریاضیات بر حسب ساختار گسترده­ای که دارد، بستر مناسبی برای بروز یک­ سری از بدفهمی­ ها در فرآیند تدریس است، که در این میان مبحث اعداد منفی نیز، سهم قابل توجهی در شکل­ گیری این بدفهمی ­ها دارد. مقاله حاضرکه از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسنده استخراج شده است، به آموزش اعداد منفی و چالش­ هایی که در فرآیند تدریس ابجاد می­شود، می­ پردازد. این پژهش نشان داد که بسیاری از دانش­ آموزان، بدفهمی­ های متفاوتی در زمینه­ ی اعداد منفی بویژه در حل مسایل مرتبط با آن دارند. همچنین نقش مثبت مدل­ها و بازنمایی­ های مختلف در کاهش بروز این بدفهمی­ ها تآیید شد.

كليد واژه- آموزش اعداد منفی، بدفهمی، دانش­ آموزان، روش­های تدریس


قبلی1بعدی