آموزش اعداد منفی و چالش­های یادگیری دانش­ آموزان(ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران)اهم فعالیت های انجام شده در سال 1393توابع پیمانه ای


طرح درس هندسه 1

  نمونه یک طرح درس مربوط به هندسه 1- مبحث قضیه فیثاغورس 

تهیه و تنظیم :علی سروی همپا


قبلی12بعدی